Cercetare

Direcții de cercetare:

- evoluția clinică, diagnosticul și tratamentul hepatitelor virale acute și cronice B, C, D ca monoinfecție, forme mixte, precum și în asociere cu HIV/SIDA, toxoplasmoza, toxocaroza etc;

- infecția HIV/SIDA: evoluție clinică, diagnostic, tratament;

- parazitoze actuale pentru Republica Moldova (toxoplasmoza, toxocaroza, malaria etc.);

- infecții actuale pentru Republica Moldova (infecții intestinale, erizipel, oreion, yersinioze, borelioza, gripa et al.).

Teme de doctorat:

  1. HOLBAN, T. Hepatitele virale B,C acute, cronice şi mixte (particularităţile clinice, evolutive, imunologice şi de tratament). Teza de doctor habilitat în medicină. 2009, 212.
Organizaţia

Subdiviziunile implicare

Forma de colaborare

 

Centrul Naţional de Sănătate Publică Teza de doctorat
Conducător la tezele de masterat, doctorat.

Numele şi prenumele conducătorului

Titlul tezei

Numele, prenumele studentului, masterandului, doctorandului
1. Conducător la teza de dr.în medicină  Holban Tiberiu dr.hab.med., USMF „Nicolae Testemiţanu”

Consultant Spînu Constantin dr.hab.med, profesor universitar, Om Emerit

Doctorand -Bîstriţchi Ina
2. Conducător – Spînu Constantin dr.hab.med., profesor universitar, Om Emerit

Consultant – Holban Tiberiu dr.hab.med., USMF „Nicolae Testemiţanu”

Particularităţile epidemiologice ale hepatitei virale C în grupele cu risc sporit de infectare; măsurile de supraveghere şi răspuns Doctorand – Sajin Octavioan
3. Conducător – Spînu Constantin dr.hab.med., profesor universitar, Om Emerit

Consultant – Holban Tiberiu dr.hab.med., USMF „Nicolae Testemiţanu”

Particularităţile epidemiologice ale coinfecţiei HIV/TB cu optimizarea măsurilor de control Doctorand – Osoianu Iurie