May 01

Seminare „Actualităţi în Parazitologia Medicală. Toxocaroza, Ascaridoza şi Giardoza.”

Seminare „Actualităţi în Parazitologia Medicală. Toxocaroza, Ascaridoza şi Giardoza.” Gh. Plăcintă şef catedră, conferenţiar universitar; Galina Rusu, conferenţiar universitar; Tatiana Alexeev conferenţiar universitar. Chişinău (6); Edineţ; Soroca; Bălţi; Ungheni; Călăraşi; Cahul; Comrat; Căuşeni. Aprilie-mai 2013