Istoric

Catedra Boli infecţioase Facultatea Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie USMF “Nicolae Testemiţanu” a fost fondată în iulie 1991 în baza cursului Boli infecţioase. Şef al catedrei a fost numit Sava Ţâbuleac (1991- 1998), doctor habilitat în medicină, profesor universitar.

Până la deschiderea catedrei,  perfecţionarea postuniversitară a medicilor s-a desfăşurat la cursul de Boli infecţioase, care a fost înfiinţat în 1963, şef curs Claudia Tişenco (1963-1978), conferenţiar universitar. În perioada 1978-1991 şef al cursului de Boli infecţioase a fost V. Negrescu, conferenţiar universitar, Medic Emerit al R.M.

Din octombrie 1998 până în 2012, funcţia de şef al catedrei a exercitat-o V. Pântea, conferenţiar, ulterior profesor universitar, dr. hab. în medicină. La catedră au activat: Sava Ţâbuleac, Claudia Tişenco, Vasile  negrescu, Rodica Gîlcă, Vera Jitari, Alexandru Andriuţă, Stela Semeniuc, conferenţiari universitari; Valentina Calinos, Lidia Serbuşco, Eugenia Gabareţ, Ion Chiriac, asistenţi universitari.

În septembrie 2010, Catedra Boli infecţioase FECMF a fost comasată cu Catedra Boli infecţioase la copii, având două baze clinice: SCBI “Toma Ciorbă” şi Spitalui Clinic Municipal de Boli infecţioase la copii, şef catedră Victor Pântea, doctor habilitat în medicină, profesor universitar.

Catedra Boli infecţioase la copii, formată în baza cursului Boli infecţioase la copii, şi-a început activitatea în noiembrie 1967. Fondatorul şi titularul catedrei a fost Valentina Halitov, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, personalitate remarcabilă a medicinii moldave.

Din 1991 până în 2010 şef catedră a fost Galina Rusu, conferenţiar universitar, d.ş,m.

Primii membri ai catedrei au fost A Galeţchi şi D. Litvinschi, apoi au fost încadraţi G. Rusu (1962), N. Coţaga (1970), P. Popovici (1972), S. Semeniuc (1973), L. Serbuşca (1986), L. Serbenco (1986), D. Cristian (1984), T. Alexeev (1998), N. Sencu (1991) şi T. Juravliov (1992).

Iniţial, baza clinică a catedrei era Spitalul Clinic Republican de Boli infecţioase “T. Ciorbă”, iar din 1974 – Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase la copii din Chişinău. În colaborare cu angajaţii spitalului catedra formează un centru instructiv-metodic republican de specialitate.

Din septembrie 2012 şef al catedrei este numit Gheorghe Plăcintă.conferenţiar universitar, dr. în medicină.