Contacte

IMSP Spitalul de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 163,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova