Default Header Image

scurt istoric

Până la deschiderea Catedrei de boli infecţioase, educaţia postuniversitară a medicilor s-a efectuat la Cursul de boli infecţioase, care a fost înfiinţat în 1963. În calitate de şef de curs, până în 1978, a fost Claudia Tişenco, dr. med., conferenţiar universitar, iar, apoi, din 1978 şi până în 1991 – Vasile Negrescu, dr. med., conferenţiar universitar, medic emerit al Republicii Moldova.

În iulie 1991, în baza Cursului a fost fondată Catedra de boli infecțioase a Facultății de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie, iar ca șef al acesteia a fost numit Sava Ţâbuleac, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, funcție pe care a deținut-o până în 1998.

Din octombrie 1998 până în 2012, conducerea este preluată de Victor Pântea, conferenţiar universitar, ulterior, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

La Catedră au activat și: Rodica Gîlcă dr. med., conferenţiar universitar; Vera Jitari, dr. med., conferenţiar universitar; Alexandru Andriuţă, dr. med., conferenţiar universitar; Stela Semeniuc, dr. med., conferenţiar universitar; Valentina Calinos, dr. med., asistent universitar; Lidia Serbuşco, dr. med., asistent universitar; Eugenia Gabareţ, asistent universitar; Ion Chiriac, asistent universitar; din a. 2002 – Cebotarescu Valentin, dr. med., conferenţiar universitar; din a. 2007 – Cojuhari Lilia, dr.med., conferenţiar universitar.

În 1967 a fost creată și Catedra de boli infecțioase la copii, de asemenea, în baza unui curs, celui de boli infecţioase la copii, al cărui fondator și conducător a fost profesorul și doctorul habilitat în medicină Valentina Halitov, o personalitate remarcabilă a medicinii moldave. Funcția de șef titular al Catedrei a fost exercitată de Valentina Halitov până în 1991, iar din 1991-2010 – de conferenţiarul universitar, dr. med., Galina Rusu. Primii colaboratori ai Catedrei au fost Axenia Galeţcaia şi Danil Litvinschi, apoi au fost încadrați Galina Rusu (1969), Nina Coţaga (1970), Prascovia Popovici (1972), Stela Semeniuc (1973), Lidia Serbuşca (1986), Dmitrie Cristian (1984), Ludmila Serbenco (1986), Ludmila Pereteaghina (1986), Iurie Climaşevschi (1991), Tatiana Alexeev (1998) – toţi doctori în medicină; Nadejda Sencu, asistent universitar (1991), Ludmila Bîrca, asistent universitar (1992), Tatiana Juravliov, asistent universitar (1992), Tatiana Ştirbu, asistent universitar (2012).

Din septembrie 2012, Catedra de boli infecțioase și cea de boli infecţioase la copii au fost comasate, iar șef al noii subdiviziuni a fost ales conferenţiarul universitar, doctor în medicină, Gheorghe Plăcintă, pe care o conduce până în prezent.

Iniţial, baza clinică a Catedrei era Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”, iar din 1974 şi Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase la Copii din Chişinău. Împreună cu angajaţii Spitalului, Catedra formează un centru instructiv-metodic republican de specialitate.