Default Header Image

Colaborare

ANTRENARE ÎN ACTIVITĂȚI CONEXE CERCETĂRII

2016

Colaboratorii Catedrei Boli infecțioase sunt implicaţi în activitatea de instruire a studenţilor în 4 limbi: română, rusă, engleză și franceză. Studenții care sunt implicați în activittea de instruire a studenților sunt: Sănătate Publică anul V, Medicină Generală anul VI și Stomatologie anul IV. In activitaea de instruire a catedrei sunt implicați peste 100 medici rezidenți anual: medicina de familie, medicina interna, dermatovenerologi, medicina de laborator, farmacologie, medicina de urgență și medici infecționiști. La Catedra de Boli infecțioase a USMF „Nicolae Testemiţanu” sunt implicați peste 50 medici cursanți din diferite domenii: medici de familie, infecționiști, hepatologi și gastroenterologi.  

Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – trei colaboratori sunt abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – Plăcintă Gh., Pântea V., Bîrcă L. Raportului nr. doctoranzi/nr. cercetători - constituie 0/13. Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi la moment este 9/1.

 

2017

Colaboratorii Catedrei Boli infecțioase sunt implicaţi în activitatea de instruire a studenţilor în 4 limbi: română, rusă, engleză și franceză. Studenții care sunt implicați în activittea de instruire a studenților sunt: Sănătate Publică anul V, Medicină Generală anul VI și Stomatologie anul IV. In activitaea de instruire a catedrei sunt implicați peste 100 medici rezidenți anual: medicina de familie, medicina interna, dermatovenerologi, medicina de laborator, farmacologie, medicina de urgență și medici infecționiști. La Catedra de Boli infecțioase a USMF „Nicolae Testemiţanu” sunt implicați peste 50 medici cursanți din diferite domenii: medici de familie, infecționiști, hepatologi și gastroenterologi.  

Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – trei colaboratori sunt abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – Plăcintă Gh., Pântea V., Bîrcă L. Raportului nr. doctoranzi/nr. cercetători - constituie 0/13. Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi la moment este 9/1.

 

2018

Angajații Catedrei Boli infecțioase sunt implicaţi în activitatea de instruire a studenţilor în 4 limbi: română, rusă, engleză și franceză. Studenții care sunt implicați în activittea de instruire a studenților sunt: Sănătate Publică anul V, Medicină Generală anul VI și Stomatologie anul IV. În activitaea de instruire a catedrei sunt implicați peste 100 medici rezidenți anual: medicina de familie, medicina interna, dermatovenerologi, medicina de laborator, farmacologie, medicina de urgență și medici infecționiști. La Catedra de Boli infecțioase a USMF „Nicolae Testemiţanu” sunt implicați peste 50 medici cursanți din diferite domenii: medici de familie, infecționiști, hepatologi și gastroenterologi.  

Catedra de boli infecțioase desfășoară o colaborare internațională intensă cu catedrele omoloage din cadrul facultăților de Medicină din România (București, Iași, Craiova, Timișoara, Constanța, Cluj, Târgul-Mureș), precum și Institutul de Boli infecțioase Matei Balș din București. Colaborarea se manifestă prin efectuarea unor cercetări științifice în comun, realizarea unui schimb de informații și experiență, stagieri ale colaboratorilor, participarea la manifestări științifice.

Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – trei colaboratori sunt abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – Plăcintă Gh., Pântea V., Bîrca L. Raportului nr. doctoranzi/nr. cercetători - constituie 0/11. Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi la moment este 7/1.

 

2019

Angajații Catedrei Boli infecțioase sunt implicaţi în activitatea de instruire a studenţilor în 4 limbi: română, rusă, engleză și franceză. Studenții care sunt implicați în activittea de instruire a studenților sunt: Sănătate Publică anul V, Medicină Generală anul VI și Stomatologie anul IV. În activitaea de instruire a catedrei sunt implicați peste 100 medici rezidenți anual: medicina de familie, dermatovenerologi, medicina de laborator, farmacologie, medicina de urgență și medici infecționiști. La Catedra de Boli infecțioase a USMF „Nicolae Testemiţanu” sunt implicați peste 60 medici cursanți din diferite domenii: medici de familie, infecționiști, hepatologi și gastroenterologi.  

Catedra de boli infecțioase desfășoară o colaborare internațională intensă cu catedrele omoloage din cadrul facultăților de Medicină din România (București, Iași, Craiova, Timișoara, Constanța, Cluj, Târgul-Mureș), precum și Institutul de Boli infecțioase Matei Balș din București. Colaborarea se manifestă prin efectuarea unor cercetări științifice în comun, realizarea unui schimb de informații și experiență, stagieri ale colaboratorilor, participarea la manifestări științifice.

Catedra Boli infecțioase a desfășurat o colaborare internațională cu Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, România și Universitatea din Yale, New Haven, SUA cu aplicarea unui proiect de cercetare „Formatori de cercetare interdisciplinară a Moldovei în Epidemiologia, prevenirea și tratamentul HIV (MIRTH-EPT)” Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – trei colaboratori sunt abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – Plăcintă Gh., Pântea V., Bîrcă L. Raportului nr. doctoranzi/nr. cercetători - constituie 0/13. Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi la moment este 7/2.

 

2020

Angajații Catedrei Boli infecțioase sunt implicaţi în activitatea de instruire a studenţilor în 4 limbi: română, rusă, engleză și franceză. Studenții care sunt implicați în activittea de instruire a studenților sunt: Sănătate Publică anul V, Medicină Generală anul VI și Stomatologie anul IV. În activitaea de instruire a catedrei sunt implicați peste 100 medici rezidenți anual: medicina de familie, dermatovenerologi, medicina de laborator, farmacologie, medicina de urgență și medici infecționiști. La Catedra de Boli infecțioase a USMF „Nicolae Testemiţanu” sunt implicați peste 60 medici cursanți din diferite domenii: medici de familie, infecționiști, hepatologi și gastroenterologi.  

Catedra de boli infecțioase desfășoară o colaborare internațională intensă cu catedrele omoloage din cadrul facultăților de Medicină din România (București, Iași, Craiova, Timișoara, Constanța, Cluj, Târgul-Mureș), precum și Institutul de Boli infecțioase Matei Balș din București. Colaborarea se manifestă prin efectuarea unor cercetări științifice în comun, realizarea unui schimb de informații și experiență, stagieri ale colaboratorilor, participarea la manifestări științifice.

Angajații Catedrei Boli infecțioase au fost antrenați și implicați în diverse comisii ministeriale în legatură cu situația epidemilogică din țara noastă. Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – trei colaboratori sunt abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – Plăcintă Gh., Pântea V., Bîrcă L. Raportului nr. doctoranzi/nr. cercetători - constituie 0/10. Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi la moment este 6/2.