Default Header Image

Cercetare

TEME DE CERCETARE UNIVERSITARE

(REALIZATE ÎN CADRUL NORMEI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE)

 

2016

 1. Hepatitele virale acute şi cronice B,C şi D. Particularităţile clinice, evolutive şi de tratament. 
 2. Infectia herpetica (Herpes simplex virus, Virusul Varicelozosterian, Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus) - particularitati clinico-evolutive, diagnostic, tratament, profilaxie.
 3. Toxocaroza: Aspecte medico-sociale, manifestări clinico-evolutive, conduita managerială şi de tratament.

Conducători: Pântea Victor , dr. hab. șt. med., prof. univ.; Plăcintă Gheorghe, dr. șt. med., conf. univ., Rusu Galina, dr. șt. med., conf. univ., Bărcă Ludmila, dr. șt. med., conf. univ.

 

2017

 1. Tema: Hepatitele virale acute şi cronice B,C şi D. Particularităţile clinice, evolutive şi de tratament.

Conducător: Pântea Victor , dr. hab. șt. med., prof. univ.; Plăcintă Gheorghe, dr. șt. med., conf. univ.

Termeni: 2015-2020

Obiective generale:

 • Implementarea și dezvoltarea noilor metode de diagnostic;
 • monitorizarea, conduită și managementul modern în tratamentul hepatitelor B, C și D.

Grupul de lucru: Valentin Cebotarescu, dr. șt. med., conf. univ., Cojuhari Lilia, dr. șt. med., conf. univ.

Obiective:

Rezultate obținute:

 • Depistarea unui nou caz de Hepatită virală G la copil
 • Determinarea acțiunii antivirale a preparatului de studiu REP 2139 Mg și REP 2165 Mg  la pacienții cu hepatită virală B
 • Determinarea apariției seroconversiei (prin apariția de anti-HBs) la pacienții cu HVB cronică și micșorarea fibrozei ficatului confirmate prin Fibroscan  la toți pacienții aflați în studiu clinic.

 

 1. Tema: Infectia herpetica (Herpes simplex virus, Virusul Varicelozosterian, Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus) - particularitati clinico-evolutive, diagnostic, tratament, profilaxie.  

Conducător: Rusu Galina, dr.  șt. med., conf. univ.; Bîrcă Ludmila, dr.  șt. med., conf. univ.

Termeni: 2015-2020

Obiective generale:

 • A studia particularităţile clinico-epidemiologice ale infecţiei cu virusul HSV 1 şi 2 la copii cu forme clinice muco-cutanate, oftalmice şi neurologice
 • A studia particularităţile clinico-epidemiologice ale ale infecţiei cu EBV la copiii cu sindrom de mononucleoză infecţioasă şi cu sindrom de hepatită.
 • A studia particularităţile clinico-epidemiologice ale infecţiei cu CMV la copii cu infecţie congenitală CMV, hepatite şi sindrom de mononucleoză infecţioasă.
 • A optimiza, implementa şi racorda la standardele europene şi ale OMS principiile de tratament ale infecţiei herpetice (HSV, EBV, CMV) la copii.

Grupul de lucru: Serbenco Ludmila, dr. șt. med., conf. univ., Alexeev Tatiana, dr. șt. med., conf. univ., Popovici Parascovia, dr. șt. med., conf. univ., Galețcaia Axenia, dr. șt. med., conf. univ., Știrbu Tatiana, asist. univ.; Juravliov Tatiana, asist. univ.; Sencu Nadejda, asist.univ.

Obiective:

Rezultate obținute:

 • Au fost revizuite criteriile de diagnostic clinic ale infecţiilor herpetice, implementînd în practica Clinicii boli infecţioase la copii „Valentina Halitov” noţiunile de caz standard (suspect) clinic şi confirmat prin investigaţiile paraclinice de laborator.
 • Au fost implemetate noi metode de diagnostic de laborator: testul de amplificare genică (PCR) pentru evidenţierea şi evaluarea ADN-lui virusului herpetic ADN EBV şi ADN CMV la pacienţii cu sindrom de mononucleoză infecţioasă şi cu sindrom de hepatită.
 • A fost implementat tratamentul antiviral cu Gancyclovir la copii cu infecţie congenitală CMV.

 

 1. Tema: Toxocaroza: Aspecte medico-sociale, manifestări clinico-evolutive, conduita managerială şi de tratament

Conducător: Plăcintă Gheorghe, dr.  șt. med., conf. univ.

Termeni: 2015-2020

Obiective generale:

 • Studierea particularităților evolutive în formele asociate de toxocaroză cu diverse alte invazii parazitare
 • Elaborarea algoritmului de diagnostic
 • Elaborarea algoritmului de tratament al toxocarozei aplicat în funcție de activitatea procesului pato-invaziv.

Grupul de lucru: Știrbu Tatiana, asist. univ.

Obiective:

Rezultate obținute:

 • Sunt stabiliti factorii predictivi în evoluția diferită a bolii , diferențele monoinvaziei toxocarice cu comorbiditățile parazitare și hepatitele cronice virale
 • A fost elaborat algoritmul de conduită și oferirea soluțiilor noi terapeutice în cazurile de toxocaroză rebelă.

2018

 1. Tema: Hepatitele virale acute şi cronice B,C şi D. Particularităţile clinice, evolutive şi de tratament. 

Conducător: Pântea Victor , dr. hab. șt. med., prof. univ.; Plăcintă Gheorghe, dr. șt. med., conf. univ.

Termeni: 2015-2020

Obiective generale:

 • Implementarea și dezvoltarea noilor metode de diagnostic și tratament în hepatitele virale acute și cronice B, C și D.
 • monitorizarea, conduită și managementul modern în tratamentul hepatitelor B, C și D.
 • Monitorizarea pacienților cu hepatite virale B și D aflați în studiu clinic.

Grupul de lucru: Valentin Cebotarescu, dr. șt. med., conf. univ., Cojuhari Lilia, dr. șt. med., conf. univ.

Obiective:

Rezultate obținute:

 • A fost depistat, diagnosticat și tratat un nou caz de Hepatită virală E la adult
 • Au fost determinate acțiunea antivirală a preparatului de studiu REP 2139 Mg și REP 2165 Mg  la pacienții cu hepatită virală B
 • S-a determinat apariția seroconversiei (prin apariția de anti-HBs) la pacienții cu HVB cronică și micșorarea fibrozei ficatului confirmate prin Fibroscan  la toți pacienții aflați în studiu clinic.

 

 1. Tema: Infectia herpetica (Herpes simplex virus, Virusul Varicelozosterian, Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus) - particularitati clinico-evolutive, diagnostic, tratament, profilaxie.  

Conducător: Rusu Galina, dr.  șt. med., conf. univ.; Bîrcă Ludmila, dr.  șt. med., conf. univ.

Termeni: 2015-2020

Obiective generale:

 • Studierea particularităţilor clinico-epidemiologice ale infecţiei cu virusul HSV 1 şi 2 la copii cu diferite forme clinice
 • Studierea particularităţilor clinico-epidemiologice ale ale infecţiei cu EBV la copiii cu sindrom de mononucleoză infecţioasă şi cu sindrom de hepatită.
 • Studierea particularităţile clinico-epidemiologice ale infecţiei cu CMV la copii cu infecţie congenitală CMV, hepatite şi sindrom de mononucleoză infecţioasă.
 • Otimizarea, implementarea şi racordarea la standardele europene şi ale OMS a schemelor de tratament ale infecţiei herpetice la copii.

Grupul de lucru: Serbenco Ludmila, dr. șt. med., conf. univ., Alexeev Tatiana, dr. șt. med., conf. univ., Galețcaia Axenia, dr. șt. med., conf. univ., Știrbu Tatiana, asist. univ.; Juravliov Tatiana, asist. univ.

Obiective:

Rezultate obținute:

 • Au fost revizuite criteriile de diagnostic clinice ale infecţiilor herpetice, implementând în practica Clinicii boli infecţioase la copii „Valentina Halitov” şi confirmate prin investigaţiile paraclinice de laborator.
 • S-au implemetat noi metode de diagnostic de laborator: testul de amplificare (PCR) pentru evidenţierea şi evaluarea ADN-lui virusului herpetic ADN EBV şi ADN CMV la pacienţii cu sindrom de mononucleoză infecţioasă şi cu sindrom de hepatită.
 • A fost implementat tratamentul antiviral cu Gancyclovir la copii cu infecţie congenitală CMV.

 

 1. Tema: Toxocaroza: Aspecte medico-sociale, manifestări clinico-evolutive, conduita managerială şi de tratament.

Conducător: Plăcintă Gheorghe, dr.  șt. med., conf. univ.

Termeni: 2015-2020

Obiective generale:

 • Identificarea legităților de evolutie a toxocarozei și întocmirea spectrului de manifestări
 • Stabilirea factorilor predictivi în evoluția difetită a bolii, diferențele monoinvaziei toxocarice cu comorbiditățile parazitare și hepatitelor cronice virale
 • Elaborarea algoritmului de conduită
 • Oferirea soluțiilor noi terapeutice în cazurile de toxocroză rebelă și managementulul distinct, individualizat pe pacient.

Grupul de lucru: Știrbu Tatiana, asist. univ.

Obiective:

Rezultate obținute:

 • S-au identificat manifestările clinice ale toxocarozei în diferite perioade ale bolii
 • Sunt stabiliti factorii predictivi în evoluția diferită a bolii, diferențele monoinvaziei toxocarice cu comorbiditățile parazitare și hepatitele cronice virale
 • A fost elaborat algoritmul de conduită și oferirea soluțiilor noi terapeutice în cazurile de toxocaroză rebelă.

Teme de cercetare universitare (realizate în cadrul normei ştiinţifico-didactice).pdf

 

REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENȚA, RELEVANȚA, IMPACTUL

Catedra Boli infecțioase

2016

 • Am efectuat un studiu clinic la pacienții cu hepatita virală cronica D (26 pacienţi, dintre care 12 pacienți fiind incluși în tratament antiviral complex). Ei au fost monitorizați pe parcursul tratamentului și continuă supravegherea după finisarea tratamentului pe o perioadă de 3 ani. Aceste date au fost prezentate la EASL 2016 cu publicarea lucrării, AASL2016, APASL 2016, DZIF 2016
 • Efectuam un studiu clinic la pacienții cu hepatită virală cronică B (82 pacienți, dintre care 19 pacienți fiind incluși în tratament antiviral complex). Ei sunt monitorizați pe parcursul tratamentului și continuă tratamentul.
 • În această perioadă de timp a fost continuat studiul referitor la particularităţile clinicoevolutive, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia infecţiilor cauzate  de virusurile din familia Herpesviridae la copii.
 • Au fost continuate studiile privind perfectarea diagnosticului prenatal al infecţiei cu Cytomegalovirus; perfecţionarea tratamentului antiviral al nounăscuţilor; profilaxia infecţiei materne şi congenitale cu CMV.
 • Studiul privitor la toxocaroză – pacienții examinați cu diferite forme de manifestare de toxocaroză larvară (larva migrans viscerală), sunt supravegheați în dinamică  pe o perioadă de 1 6 ani. Au fost identificate formele evolutive a parazitozei cauzate de larva S2 T. canis şi criteriile de diagnostic. Determinarea criteriilor de tratament antilarvar şi patogenetic în funcţie de forma şi perioada de evoluţie a toxocarozei, de starea sistemului imun, aprecierea eficacităţii tratamentului complex. Stabilirea criteriilor de dispensarizare, de examinare clinică şi paraclinică, de tratament. Sechele precoce şi tardive.
 • Au fost elucidate particularităţile de evoluţie ale hepatitelor virale cronice asociate cu toxocaroza şi eficacitatea  diverselor scheme de tratament.

 

2017

 • Am efectuat un studiu clinic la pacienții cu hepatita virală cronica D (12 pacienți fiind incluși în tratament antiviral complex). Ei au fost monitorizați pe parcursul tratamentului și continuă supravegherea după finisarea tratamentului pe o perioadă de 3 ani. Aceste date au fost prezentate la EASL 2017, AASLD 2017, APASL 2017.
 • La acești pacienți au fost efectuate noi metode de investigație: HBcor Ag, care este un marcher de prognostic al acestei maladii.
 • Continuăm studiul clinic la pacienții cu hepatită virală cronică B (19 pacienți fiind incluși în tratament antiviral complex). Acești pacienți sunt monitorizați clinic și paraclinic, prin diverse metode contemporane de diagnostic: Fibroscan, HBsAg cantitativ, ADNVHB cantitativ și Fibromax conform protocolului.
 • Au fost evaluate particularităţile clinice, evolutive şi de diagnostic a 15 pacienţi cu Citomegalovirus, inclusiv cu hepatită citomegalovirală. Sa efectuat tratamentul cu ganciclovir și Viferon.  Pacienţii sunt monitorizaţi și continuă monitorizarea.
 • Pe parcursul acestui an a crescut numarul de pacienți cu infecția cu virusul EpsteinBarr, datorită unui diagnostic complex și metodelor noi.
 • Studiul privitor la toxocaroză – carcetarea efectuată pe parcursul a 15 ani în acest domeniu, au permis identificarea factorilor în instalarea gradului înalt de invazie toxocarică; identificarea și caracteristica evolutivă a variantelor clinice de toxocaroză ocultă; stabilirea criteriilor de vindecare, exacerbare, reinvazie, remisie, de supraveghere; constatarea diferențelor evolutive dintre monoinvazia toxocarică și asocierea cu alte entități parazitare și cu hepatitele virale cronice.; concretizarea caracterelor devierilor imune; răspunsul la terapia antilarvară și influența invaziei toxocarice asupra eficacității răspunsului postvaccinal la copii; determinarea criteriilor de tratament antilarvar; aprecierea eficacității tratamentului complex; elaborarea algoritmului de management. Noutatea constă în elucidarea factorilor de prevalență, identificarea legităților de evoluție, întocmirea spectrului de manifestări. Sunt stabiliți factorii predictivi în evoluția diferită a bolii, a fost elaborat algoritmul de conduită și oferirea soluțiilor noi terapeutice în cazurile de toxocaroză rebelă.

 

2018

 

 • Am monitorizat pacienții dintrun studiu clinic cu hepatita virală cronica D (11 pacienți fiind monitorizați după administrarea unui tratament antiviral complex pe o perioadă de 3 ani. Aceste date au fost prezentate la EASL 2018, AASLD 2018.
 • La acești pacienți au fost efectuate noi metode de investigație: HBcor Ag, care este un marcher de prognostic al acestei maladii.
 • Continuăm studiul clinic la pacienții cu hepatită virală cronică B și supravegherea posttratament (19 pacienți fiind incluși în tratament antiviral complex). Acești pacienți sunt monitorizați clinic și paraclinic, prin diverse metode contemporane de diagnostic: Fibroscan, HBsAg cantitativ, ADNVHB cantitativ și Fibromax conform protocolului.
 • Sau implemetat noi metode de diagnostic de laborator: testul de amplificare (PCR) pentru evidenţierea şi evaluarea ADN-lui virusului herpetic ADN EBV şi ADN CMV la pacienţii cu sindrom de mononucleoză infecţioasă şi cu sindrom de hepatită. S-a efectuat tratamentul cu ganciclovir și Viferon. 
 • Pe parcursul acestui an a crescut numarul de pacienți cu infecția cu virusul EpsteinBarr, datorită unui diagnostic complex și metodelor noi.
 • Studiul privitor la toxocaroză – cercetarea efectuată pe parcursul a 15 ani în acest domeniu, au permis identificarea factorilor de instalare gradului înalt de invazie toxocarică în condițiile Republicii Moldova;
 • În ultimii 10 ani ponderea persoanelor mature (cu vârsta de 1959 ani) cu toxocaroză a crescut considerabil, iar cea a copiilor a descrescut;
 • Au fost identificate variantele clinice de toxocaroză ocultă și stabilite criteriile de vindecare, exacerbare, reinvazie, remisie, de supraveghere; constatarea diferențelor evolutive dintre monoinvazia toxocarică și asocierea cu alte entități parazitare și cu hepatitele virale cronice.
 • Sau stabilit factorii predictivi în evoluția diferită a bolii și a fost elaborat algoritmul de conduită, și oferirea soluțiilor noi terapeutice în cazurile de toxocaroză rebelă.

Rezultatele cercetării, calitatea, eficiența, relevanța, impactul.pdf

 

Planul de activitate al cercului ştiinţific studenţesc.2018.Disciplina Boli infecțioase la copii.pdf

 

Planul de activitate al cercului ştiinţific studenţesc.2019.Disciplina Boli infecțioase la copii.pdf