Default Header Image

Publicaţii

Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară

Monografii

2017

1. Plăcintă, Gh. Toxocaroza – problemă actuală a serviciului medical și sanitar public. Chișinău:S.n., Tipogr. ”Sirius”, 2017, 240 p. ISBN 978-9975-57-244-6.

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN STRĂINĂTATE

2018

1. PLĂCINTA, G. Особенность клинических и лабораторных проявлений острого висцерального токсокарозаю. Medicus. International medical scientific journal. 2018, nr. 2 (20),  19-24.  ISSN 2409-563X.

2. PLĂCINTA, G.; EȚCO, C; ȘTIRBU, T. Токсокароз у человека Исторические, диагностические и клинические аспекты болезни. Аktualini pytannia suspilinih nauk ta istorii meditsini. ”Current issues of social studies and history of medicine”. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal. 2018, nr. 2(18), 97-99. ISSN 2411-6181 (on-line), ISSN 2311-9896 (print).  UDK 616.995.132.8-036.2-07. Doi 10.2406/2411-6181.2.2018.35

 

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE

ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ŢARĂ

- reviste categoria B

2016

 1. ALEXEEV, T.; SERBENCO, L.; MANIC, L.; CORNILOV, S.; ALEXEEV, V.; PANȚA, N. Infecția meningococică la copii. Particularitățile clinice de diagnostic și tratament. Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. 2016, nr.5(69), 40-43. ISSN 1729-8687.

 

2017

 1. JURAVLIOV, T.; BÎRCĂ, I.; SPÎNU, C.; BÎRCĂ, L.; RUSU, G.; CATERINCIUC, N; CORNILOV, S.; TATARCIUC, R. Caracteristica clinic-epidemiologică  și particularitățile molecular-genetice ale infecției rotavirale în Republica Moldova. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2017, nr.1(53), 97-100. ISSN 1857-0011.
 2. MORARU, A.; PÂNTEA, V.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; COTOS, V.; AVRICENCO, M.; TOVBA, L.; PLĂCINTĂ, G. Rezistența antimicrobiană la pacienţii internaţi în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma Ciorbă. Sănătate publică, Economie și management în Medicină. 2017, nr. 2(72), 61-64. ISSN 1729-8687.
 3. PÂNTEA, V.;  PLĂCINTĂ, G.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; STRATAN, I. Tratamentul hepatitelor cronice virale B și C cu Viusid. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2017, nr. 2(54), 244-246. ISSN 1857-0011.
 4. PÂNTEA, V.; SMEŞNOI, V.; CIUHRII, C.; CORNEA, N.; TOFAN, V. Tratamentul hepatitelor cronice virale B, C şi D cu preparatele entomologice Imuheptin şi Imupurin. Sănătate publică, Economie și management în Medicină. 2017, nr. 3(73), 152-154. ISSN 1729-8687.
 5. PLĂCINTĂ, G.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; CORNEA, N.; PÂNTEA, V. Tratamentul hepatitelor cronice virale  B, C și D cu Demoton T. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2017, nr. 2(54), 247-249.  ISSN 1857-0011.

2018

 1. PLĂCINTĂ, G. Monoinvasion with toxocara canis in children. The Moldovan Medical Journal. 2018, nr. 2(61), 17-20. ISSN 2537-6373 (print), ISSN 2537- 6381(Online).
 2. PLĂCINTĂ, G.; PÂNTEA, V.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; PAVELIUC, P.; ș.a. Cutaneous leishmaniasis. The Moldovan Medical Journal. 2018, nr. 2(61), 38-4 ISSN 2537-6373 (print), ISSN 2537- 6381(Online).
 3. PLĂCINTĂ, G.; ȘTIRBU, T; TOVBA, L. Evolution of the toxocariasis monoinvasion in comparison with the toxocariasis associated with other parasites in children. The Moldovan Medical Journal. 2018, nr. 1(61), 36-41. ISSN 2537-6373 (print), ISSN 2537- 6381(Online).

- reviste categoria C

2018

 1. BOTNARU, L.; JURAVLIOV, T.; HORODIȘTEANU-BANUH, A. Realizări și perspective în implementarea programului conduitei integrate a maladiilor la copii. Arta Medica. 2018, nr.2(67), 45-48. ISSN 1810-1852.

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI

- în ţară

2017

 1. POJOGA, Z.; PLĂCINTĂ, GH. Afectarea oculară în toxoplasmoză. Actualități în oftalmologie. Conferința științifico-practică a oftalmologilor din municipiul Chișinău. Chișinău, 2017, 12-13 mai, p74-79.

 

 LISTA PUBLICAŢIILOR ELECTRONICE

- în străinătate

2017

 1. BAZINET, M.; PÂNTEA, V.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; ALBRECHT, J.; SCHMID, P.; KRAWCZYC, A.; FREDERIC, LE GAL.; GORDIEN, E.; KRAWCZYC, A.; MIJOCEVIC, H.; KARIMZADEH, H.; ROGGENDORF, M.; VAILLANT, A. Safety and efficacy of REP 2139 and pegylated interferon alfa-2a for treatment-naive patients with chronic hepatitis B virus and hepatitis D virus co-infection (REP 301 and REP 301-LTF): a non-randomised, open-label, phase 2 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2017, vol. 2, nr. 12, pp.877-889. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S2468-1253(17)30288-1ISSN:2468-1253 (http://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(17)30288-1/fulltext)

LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE,

PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI)

- în străinătate

2016

 1. BAZINET M.; PÂNTEA V.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; ALBRECHT J.; SCHMID P.; KRAWCZYC A.; KARIMZADEH H.; ROGGENDORF M.;  VAILLANT A. Update on the Safety and Efficacy of REP 2139 Monotherapy and Subsequent Combination Therapy with Pegylated Interferon Alpha2A in Caucasian Patients with Chronic HBV/HDV CoInfection. In: Journal of hepatology. 2016, 64(Suppl 2), S584-S585. ISSN:0168-8278. Doi:http://dx.doi.org/10.1016/S01688278(16)010734 (IF 10.590); http://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(16)01073-4/abstract
 2. BAZINET M.; PÂNTEA V.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; ALBRECHT J.; SCHMID P.; KRAWCZYC A.; KARIMZADEH H.; ROGGENDORF M.; VAILLANT A. Initial Follow-up results from the REP 301 trial: REP 2139 + peg-IFN in HBV / HDV co-infection. In: Hepatology. 2016,  64(6), 1122A. ISSN:1527-3350. Doi: 10.1002/hep.28800 (IF:11.711)
 3. BAZINET, M.; PÂNTEA ,V.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; ALBRECHT, J.; SCHMID, P.; KRAWCZYC, A.; KARIMZADEH, H.; ROGGENDORF, M.;  VAILLANT, A. Safety and efficacy of REP 2139 monotherapy and subsequent combination therapy with pegylated interferon alpha-2a in Caucasian patients with chronic HBV / HDV co-infection. Abstractbook. DZIF Annual Meeting. German Center for Infection Research. 2016, p.196.
 4. PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ G.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P. Viusid in treatment of chronic viral hepatitis B and C. In: BMC Infectious Diseases. 2016, 16(Suppl 4), 41. Doi: 10.1186/S12879-4 (IF:2.17)
 5. PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ G.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P. Demoton în tratamentulș hepatitelor cronice virale B, C și D. În: Continuăm să scriem istoria în patologia infecțioasă. Iași, România, 2016, p.299. ISBN 978-606-544-416-4.
 6. PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ G.; RABA T.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; MUSTEAȚĂ T. Hepatita virală G la copil. În: Continuăm să scriem istoria în patologia infecțioasă. Iași, Romînia, 2016, p.300. ISBN 978-606-544-416-4.

 

2017

 1. BAZINET M.; PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ GH.; MOSCALU I.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; IAROVOI L.; SMEȘNOI V.; MUSTEAȚĂ T.; JUCOV A.; KRAWCZYK A.; VAILLANT A. Update on safety and efficacy in the REP 401 protocol: REP 2139- Mg or REP 2165-Mg used in combination with tenofovir disoproxil fumarate and pegylated Interferon alpha-2a in treatment naïve caucasian patients with chronic HBeAg negative HBV infection. Journal of hepatology. 2017, vol.66 (suppl 1), S256. ISSN 0168-8278 (IF 12.486)
 2. BAZINET M.; PÂNTEA V.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; KRAWCZYK A.; VAILLANT A. One year follow-up and HBV RNA / HBcrAg analysis in the REP 301 Trial: REP 2139 and pegylated interferon alpha-2a in Caucasian patients with chronic HBV / HDV co-infection. Journal of hepatology. 2017, vol.66 (suppl 1), S96-97. ISSN 0168-8278. (IF 12.486 )
 3. BAZINET M.; PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ GH.; MOSCALU I.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; IAROVOI L.; SMEȘNOI V.; MUSTEAȚĂ T.; JUCOV A.; KRAWCZYK A.; VAILLANT A. Update on safety and efficacy in the REP 401 protocol: REP 2139-Mg or REP 2165-Mg used in combination with tenofovir disoproxil fumarate and egylated interferon alpha 2A in treatment naıive caucasian patients with chronic HBeAg negative HBV infection. Hepatol Int. 2017, nr. 11 (Suppl 1):S1–S1093. DOI 10.1007/s12072-016-9783-9. S85 ISSN: 1936-0533 (Print) 1936-0541 (Online) (IF 2.164)
 4. CEBOTARESCU V.; PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ G.; COJUHARI L.; AVRICENCO M.; COTOS V.; CORNEA N. The bacterial resistance profile of some strains isolated in the ”Toma Ciorbă” Infectious Diseases Hospital in the Republic of Moldova. In: 13th edition of th Scientific days of the National Institute for Infectious Diseases ”Prof dr. Matei Balș”. Bucharest, 2017, p.57. ISSN 2457-8525
 5. PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ G.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; PAVELIUC P.; COTOS V.; CORNEA N.; JUCOV A. Occult viral hepatitis B. Case presentation. . In: 13th edition of th Scientific days of the National Institute for Infectious Diseases ”Prof dr. Matei Balș”. Bucharest, 2017, p.62. ISSN 2457-8525

2018

 1. BAZINET M.; PÂNTEA V.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.;  KRAWCZYK A.; VAILLANT A. Establishment of        persistent functional remission of HBVand HDV infection following REP 2139 and pegylated interferon alpha 2a therapy in            patients with chronic HBV/HDV co-infection: 18 month follow-up results from the REP 301-LTF study. Journal of hepatology.2018, vol.68 (suppl 1), S509. ISSN 0168-8278 (IF 15.04).
 2. SMEȘNOI V.; GHINDA S.; PLĂCINTA G. Study of phagocytosis and circulating immune complexes in patients infected with toxocara canis. Revista româna de medicină de laborator. 2018, nr. 2 (26), S40-41. ISSN 2284-5623 (on-line). ISSN 1841-6624.
 3. VAILLANT A.;  BAZINET M.; PÂNTEA V.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; KRAWCZYK A.; VAILLANT A. BAZINET M.; PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ GH.; MOSCALU I.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; IAROVOI L.; SMEȘNOI V.; MUSTEAȚĂ T.; JUCOV A.; KRAWCZYK A. Updated follow-up analysis in the REP 401 protocol: Treatment HBeAg negative chronic hepatitis B infection with REP 2139 or REP 2165, tenofovir disoproxil fumarate and pegylated interferon alfa-2a. Journal of hepatology. 2018, vol.68 (suppl 1), S517. ISSN 0168-8278 (IF 15.04).

LISTA COMUNICĂRILOR ORALE/POSTERE LA CONFERINŢE

 

COMUNICĂRILOR ORALE

- din străinătate

2016

 1. BAZINET M.; PÂNTEA V.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; ALBRECHT J.; SCHMID P.; KARIMZADEH H.; ROGGENDORF M.;  VAILLANT A. On-treatment reduction of HBsAg and HDV RNA with REP 2139-Ca and pegylated interferon alpha 2a in Caucasian Patients with chronic HBV / HDV co-infection. 25th Conference of the Asian Pacific Association for the study of the Liver. 2016, February 22.
 2. PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ G.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P. Viusid in treatment of chronic viral hepatitis B and C. The 12th Edition of the Scientific Days of the National Institute for Infectious Diseases “Prof. Dr. Matei Bals” and the 12th National Infectious Diseases Conference. 2016, November 23-25.

 

2017

 1. BAZINET, M.; PÂNTEA, V.; PLĂCINTĂ, GH.; MOSCALU, I.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; IAROVOI, L.; SMEȘNOI, V.; MUSTAȚĂ, T.; JUCOV, A.; KRAWCZYK, A.; VAILLANT, A. Update on safety and efficacy in the REP 401 protocol: REP 2139-Mg or REP 2165-Mg used in combination with tenofovir disoproxil fumarate and pegylated interferon alpha 2A in treatment naıive caucasian patients with chronic HBeAg negative HBV infection. The 26th Annual Conference of Asian Pacific Association for the Study of the Liver. Shanghai, China.  2017, February 15–19.
 2. BAZINET, M.; PÂNTEA, V.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; KRAWCZYK, A.; VAILLANT, A. Functional control and clinical benefit 1 year following  completion of REP 2139/peg-IFN therapy in patients with chronic HVB/HVD co-infection. 13th Hepatitis Delta International Network (HDIN) Meeting. Amsterdam, The Netherlands. 2017, April 19-23. 

2018

 1. PLĂCINTA, G.; PÂNTEA, V.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI, L; IAROVOI, L.; POJOGA, Z.; OSIPOV, A. Aspecte clinico-epidemiologice ale toxoplasmozei în Republica Moldova.   Congresului Național  Zilele Științifice ale Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” Ediția a 14- a, București, 31 octombrie – 2 noiembrie 2018

 

- din ţară

2016

 1. PAVELIUC, P. Optimizarea managementului înfecţiei oculte cu virus hepatic B. Conferință științifică anuală și Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, Moldova  2016 Octombrie 18–2
 2. ȘTIRBU, T. Particularităţile clinice, de evoluţie şi rezultatele tratamentului antiviral la pacienţii cu hepatită cronică virală C în asociere cu Toxocaroza. Conferință științifică anuală și Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, Moldova  2016 Octombrie 18–21.

2017

 1. PÂNTEA, V. Tratamentul hepatitelor cronice virale B, C și D cu preparate entomologice Imuheptin și Imupurin. Congresul III de medicină Internă. Moldova, Chișinău, 2017, Octombrie 24.

2018

 1. PLĂCINTĂ, G. Toxocaroza – problemă actuală a serviciului medical și sanitar public.   Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu 15–19 octombrie 2018

 

POSTERE

- din străinătate

2016

 1. BAZINET, M.; PÂNTEA, V.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; ALBRECHT, J.; SCHMID, P.; KRAWCZYC, A.; KARIMZADEH, H.; ROGGENDORF M.;  VAILLANT, A. Update on the Safety and Efficacy of REP 2139 Monotherapy and Subsequent Combination Therapy with Pegylated Interferon Alpha2A in Caucasian Patients with Chronic HBV/HDV CoInfection. International Liver Congress, Spain 2016 April 13-17. http://replicor.com/wp-content/uploads/2016/05/Poster-FRI-105-EASL-2016.pdf
 2. BAZINET, M.; PÂNTEA ,V.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; ALBRECHT, J.; SCHMID, P.; KRAWCZYC, A.; KARIMZADEH, H.; ROGGENDORF, M.;  VAILLANT, A. Safety and efficacy of REP 2139 monotherapy and subsequent combination therapy with pegylated interferon alpha-2a in Caucasian patients with chronic HBV / HDV co-infection. DZIF Annual Meeting of the German Center for Infection Research. Cologne, Germany. 2016, November 24-26.
 3. BAZINET, M.; PÂNTEA, V.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; ALBRECHT, J.; SCHMID, P.; KRAWCZYC, A.; KARIMZADEH, H.; ROGGENDORF M.;  VAILLANT, A. Follow-up results from the REP 301 trial: REP 2139 + peg-IFN in HBV / HDV co-infection, Boston, U.S.A. 2016 November 14.
 4. PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ G.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P. Demoton în tratamentulș hepatitelor cronice virale B, C și D. Conferința Națională ” Continuăm să scriem istoria în patologia infecțioasă”, Romînia, 2016 Octombrie 19-21.
 5. PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ G.; RABA T.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; MUSTEAȚĂ T. Hepatita virală G la copil. Conferința Națională ” Continuăm să scriem istoria în patologia infecțioasă”, Romînia, 2016 Octombrie 19-21.

 

2017

 1. BAZINET, M.; PÂNTEA, V.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; KRAWCZYK, A.; VAILLANT, A. One year follow-up and HBV RNA / HBcrAg analysis in the REP 301 Trial: REP 2139 and pegylated interferon alpha-2a in Caucasian patients with chronic HBV / HDV co-infection. The International Liver Congress. Amsterdam, The Netherlands. 2017, April 19-23.
 2. BAZINET, M.; PÂNTEA, V.; PLĂCINTĂ, GH.; MOSCALU, I.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; IAROVOI, L.; SMEȘNOI, V.; MUSTAȚĂ, T.; JUCOV, A.; KRAWCZYK, A.; VAILLANT, A. Update on safety and efficacy in the REP 401 protocol: REP 2139-Mg or REP 2165-Mg used in combination with tenofovir disoproxil fumarate and pegylated interferon alpha 2A in treatment naive caucasian patients with chronic HBeAg negative HBV infection. The International Liver Congress. Amsterdam, The Netherlands. 2017, April 19-23.
 3. BAZINET, M.; PÂNTEA, V.; PLĂCINTĂ, GH.; MOSCALU, I.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; IAROVOI, L.; SMEȘNOI, V.; MUSTAȚĂ, T.; JUCOV, A.; KRAWCZYK, A.; VAILLANT, A. Interim follow-up analysis in the REP 401 protocol: functional control of HBeAg negative chronic HBV infection persists after withdrawal of combined therapy with REP 2139 or REP 2165, tenofovir disoproxil fumarate and pegylated interferon α-2a. The AASLD Liver Meeting. Washington, DC, U.S.A. 2017, October 20-24.
 4. CEBOTARESCU, V.; PÂNTEA, V.; PLĂCINTĂ, G.; COJUHARI, L.; AVRICENCO, M.; COTOS, V.; CORNEA, N. The bacterial resistance profile of some strains isolated in the ”Toma Ciorbă” Infectious Diseases Hospital in the Republic of Moldova. 13th edition of th Scientific days of the National Institute for Infectious Diseases ”Prof dr. Matei Balș”. Bucharest. 2017, November 8-10.
 5. PÂNTEA, V.; PLĂCINTĂ, G.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; PAVELIUC, P.; COTOS, V.; CORNEA, N.; JUCOV, A. Occult viral hepatitis B. Case presentation. 13th edition of th Scientific days of the National Institute for Infectious Diseases ”Prof dr. Matei Balș”. Bucharest. 2017, November 8-10.

 

 

2018

 1. BAZINET M.; PÂNTEA V.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.;  KRAWCZYK A.; VAILLANT A. Establishment of persistent functional remission of HBVand HDV infection following REP 2139 and pegylated interferon alpha 2a therapy in patients with chronic HBV/HDV co-infection: 18 month follow-up results from the REP 301-LTF study. EASL. The International Liver Congress. Paris, 2018, April 11-15. 
 2. VAILLANT A.;  BAZINET M.; PÂNTEA V.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; KRAWCZYK A.; VAILLANT A. BAZINET M.; PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ GH.; MOSCALU I.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; IAROVOI L.; SMEȘNOI V.; MUSTEAȚĂ T.; JUCOV A.; KRAWCZYK A.  Updated follow-up analysis in the REP 401 protocol: Treatment HBeAg negative chronic hepatitis B infection with REP 2139 or REP 2165, tenofovir disoproxil fumarate and pegylated interferon alfa-2a. EASL. The International Liver Congress. Paris, 2018, April 11-15.

 

PROTOCOALE CLINICE (ÎN ȚARĂ)

2017

 1. RUSU G.; SENCU N. Hepatita virală A la copil. Chișinău, 2017. 55p.
 2. RUSU G.; MANIC L. Infecția meningococică la copil. Chișinău, 2017. 42p.
 3. RUSU G.; SERBENCO L. Gripa la copil. Chișinău, 2017. 70p.
 4. RUSU G.; JURAVLIOV T. Oreionul. Chișinău, 2017. 45p.
 5. RUSU G.; GALEȚCHI A. Infecția enterovirală la copil. Chișinău, 2017. 32p.
 6. RUSU G.; SERBENCO L. Infecțiile respiratorii virale acute (adenovirozele, paragripa și infecția cu virusul respirator sincițial) la copil. Chișinău, 2017. 52p.
 7. RUSU G.; POPOVICI P.; JURAVLIOV T. Scarlatina la copil. Chișinău, 201 40p.
 8. RUSU G.; JURAVLIOV T.; VĂMĂȘESCU A.; KIRILOVA A. Boala diareică acută la copil. Chișinău, 2017. 68p.
 9. RUSU G., ALEXEEV T. Rujeola la copil. Chișinău, 2017. 40p.
 10. RUSU G.; BÎRCĂ L.; PLĂCINTĂ G.; CORNILOV S.; SPÎNU C.; SPÎNU I. Mononucleoza infecțioasă cu virusul Epstein-Barr la copil. Chișinău, 2017. 38p.
 11. RUSU G.; GALEȚCHI A.; SERBENCO L.; SENCU N. Varicela la copil. Chișinău, 2017. 35p.
 12. RUSU G.; POPOVICI P., JURAVLIOV T. Tusea convulsivă. Chișinău, 2017. 43p.
 13. RUSU G.; BÎRCĂ L.; SPÎNU C.; CORNILOV S.; SPÎNU I. Infecția cu virusul Herpes simplex la copil. Chișinău, 2017. 52p.

 

PARTICIPĂRI EMISIUNI RADIO și TV

2017

1. PÂNTEA, V. Tratamentul modern al hepatitei virale C. Publika TV. 2017, Aprilie 26. https://www.publika.md/vindecare-definitiva-a-hepatitei-in-moldova-ce-trebuie-sa-faca-bolnavii-pentru-a-beneficia-de-tratament_2831091.html 

 

2018

 1. BÎRCĂ, L. Toxiinfecțiile alimentare. http://www.fiisanatos.md/ro/videoitem/toxiinfectiile-alimentare.html

 

LISTA OBIECTELOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (OPI) ÎNREGISTRATE SAU DEPUSE

Certificat de drept de autor

2018

1. PLĂCINTĂ G. Toxocaroza – problemă actuală a serviciului medical și sanitar public. Seria OȘ nr. 5989 din 07.05.2018.

LISTA CERTIFICATELOR DE INOVAŢIE

 • Metode noi documentate

2018

 1. PLĂCINTĂ, G. Eficacitatea socio-economică a Managementului de diagnostic, tratament și monitorizare a bolnavilor cu zooantroponoze. Certificat de inovator nr. 83; 04.06.2018.

 

LISTA PREMIILOR OBŢINUTE

- în străinătate

2018

 1. PLĂCINTĂ, G. Premiul de excelență pentru contribuția în colaborarea transfrontalieră din domeniul sănătății și învățământului universitar madical academic. 7-9 iunie, 2018. Galați, România.

LISTA DISTINCŢIILOR DE APRECIERE

A REZULTATELOR CERCETĂRILOR ŞI ELABORĂRILOR

(ORDINE, MEDALII, TITLURI ONORIFICE, DIPLOME) OBŢINUTE

Medalii de aur

- în străinătate

2018

 1. PLĂCINTA, G. Toxocaroza – problemă actuală a serviciului medical și sanitar public. The XXII-th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer, Inventica 2018. Iași, România 27-29 iunie 2018. Diploma. Medalie de aur.

 

Diplome

- în străinătate

2018

 1. PLĂCINTĂ, G. Toxocaroza – problemă actuală a serviciului medical și sanitar public. Romanian inventors forum. Proinvent 2018, Isi, România. Diplomă de excelență.

LISTA MANIFESTĂRILOR ORGANIZATE PENTRU UTILIZATORI

 

2016

 1. Ședința Asociaței Obștești a Medicilor Infecționiști din RM din 26 februarie cu genericul: ”Diagnosticul serologic al maladiilor infecțioase.”
 2. Ședința Asociaței Obștești a Medicilor Infecționiști din RM din 26 februarie cu genericul: ”Unele particularități clinico-epidemiologice, clinice de diagnostic și tratament ale gripei și IRA în R.M. și municipiul Chișinău”

 

2017

 1. Ședința Asociaței Obștești a Medicilor Infecționiști din RM din 26 mai cu genericul: Eficacitatea tratamentului antiviral combinat REP 2139/Peg-IFN α-2a la pacienții cu HVB/HVD coinfecție.
 2. Ședința Asociaței Obștești a Medicilor Infecționiști din RM din 26 mai cu genericul: Abordarea terapeutică a pacientului cu ficat gras nonalcoolic. Riscuri și obțiuni.
 3. Ședința Asociaței Obștești a Medicilor Infecționiști din RM din 25 octombrie cu genericul: Actualități în patologia infecțioasă.

 

2018

 1. Ședința Asociaței Obștești a Medicilor Infecționiști din RM din 2 martie, 2018 cu genericul: ”Toxoplasmoza. Toxocaroza. Noi oportunități în tratamentul hepatitelor virale.
 2. Ședința Asociaței Obștești a Medicilor Infecționiști din RM din 28 septembrie cu genericul: ”Rujeola. Boala West-Nyle. Noi tendințe în diagnosticukl și tratamentul hepatitelor virale.”
 3. Ședința Asociaței Obștești a Medicilor Infecționiști din RM din 26 octombrie cu genericul: ”Infecția HIV/SIDA. Optimizarea conduite pacientilor cu hepatite virale cronice”

 

 

MEMBRU AL ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR

 

2016

Asociația obștească a Medicilor infecționiști din Republica Moldova:

 1. Plăcintă Gheorghe, dr.șt.med., conf.univ., șef catedră
 2. Pântea Victor, dr.hab.în șt.med., prof.univ., președinte al asociației
 3. Cebotarescu Valentin, dr.șt.med., conf.univ., secretar al asociației
 4. Cojuhari Lilia, dr.șt.med., conf.univ.
 5. Rusu Galina, dr.șt.med., conf.univ.
 6. Serbenco Ludmila, dr.șt.med., conf.univ.
 7. Alexeev Tatiana, dr.șt.med., conf.univ.
 8. Bîrcă Ludmila, dr.șt.med., conf.univ.
 9. Popovici Parascovia, dr.șt.med., conf.univ.
 10. Galețcaia Axenia, dr.șt.med., conf.univ.,
 11. Juravliov Tatiana, asist. univ.
 12. Sencu Nadejda, asist. univ.
 13. Știrbu Tatiana, asist. univ.

2017

Asociația obștească a Medicilor infecționiști din Republica Moldova:

 1. Plăcintă Gheorghe, dr.șt.med., conf.univ., șef catedră
 2. Pântea Victor, dr.hab.în șt.med., prof.univ., președinte al asociației
 3. Cebotarescu Valentin, dr.șt.med., conf.univ., secretar al asociației
 4. Cojuhari Lilia, dr.șt.med., conf.univ.
 5. Rusu Galina, dr.șt.med., conf.univ.
 6. Serbenco Ludmila, dr.șt.med., conf.univ.
 7. Alexeev Tatiana, dr.șt.med., conf.univ.
 8. Bîrcă Ludmila, dr.șt.med., conf.univ.
 9. Popovici Parascovia, dr.șt.med., conf.univ.
 10. Galețcaia Axenia, dr.șt.med., conf.univ.,
 11. Juravliov Tatiana, asist. univ.
 12. Sencu Nadejda, asist. univ.
 13. Știrbu Tatiana, asist. univ.

 

2018

Asociația obștească a Medicilor infecționiști din Republica Moldova ”C. Andriuță”:

 1. Plăcintă Gheorghe, dr.șt.med., conf.univ., șef catedră,  președinte al asociației
 2. Pântea Victor, dr.hab.în șt.med., prof.univ., președinte de onoare al asociației
 3. Cebotarescu Valentin, dr.șt.med., conf.univ., secretar al asociației
 4. Cojuhari Lilia, dr.șt.med., conf.univ.
 5. Rusu Galina, dr.șt.med., conf.univ.
 6. Serbenco Ludmila, dr.șt.med., conf.univ.
 7. Alexeev Tatiana, dr.șt.med., conf.univ.
 8. Bîrcă Ludmila, dr.șt.med., conf.univ.
 9. Galețcaia Axenia, dr.șt.med., conf.univ.,
 10. Juravliov Tatiana, asist. univ.
 11. Știrbu Tatiana, asist. univ.

 

European Association for the Study of the Liver

 1. Cebotarescu Valentin, dr.șt.med., conf.univ.

 

The World Medical Association

 1. Cebotarescu Valentin, dr.șt.med., conf.univ.

 

LISTA PREŞEDINŢILOR, SECRETARILOR, MEMBRILOR CONSILIILOR ŞTIINŢIFICE DE SUSŢINERE A TEZELOR DE DOCTOR, DOCTOR HABILITAT, DESEMNAŢI ÎN PERIOADA EVALUATĂ

MEMBRI AI CONSILIILOR ŞTIINŢIFICE DE SUSŢINERE A TEZELOR

2016

 1. PÂNTEA V., dr. hab. șt. med., prof. univ., membru al CȘS la susținerea tezei de d..ș.m. – Cobîltean Lucia, ”Dereglările hemostazei și tratamentul la pacienții cu ciroze hepatice”, specialitatea 3201 - Boli interne (gastroenterologie), 6 aprilie 2016.

 CONDUCĂTORI AI TEZELOR DE LICENŢĂ/ MASTERAT SUSŢINUTE

2016

 1. ALEXEEV Tatiana. Panța Natalia 1027. Infecţia menigococică la copii. Particularităţi clinice de diagnostic şi tratament.
 2. PLĂCINTĂ Gheorghe. Chele –Tcaciuc Olga 1033. Aspecte clinice şi epidemiologice ale malariei de import în R.Moldova.
 3. RUSU Galina. Pelin Ana 1012. Reacţiile postvaccinale la copii până la 5 ani.
 4. SERBENCO Ludmila. Ialama-Scripnic Nadejda 1032. Infecţia herpetică cu afectarea muco-cutanată la copii.
 5. SERBENCO Ludmila. Gormah Angela 1021. Aspecte clinico-epidemiologice şi evolutive ale gripei sezoniere la copii.

 

2017

 1. PLĂCINTĂ Gheorghe. Moraru Ana 1112. Rezistența la antibiotice a germenilor izolați de la pacienți din Spitalul Clinic de Boli infecțioase ”Toma Ciorbă” 2011-2015.

 

2018

Susţinerea tezelor de licenţă la studenţii a.VI Facultatea Medicina 1

 

 1. ALEXEEV Tatiana. Ghelis Iulia 1215. Amigdalitele la copii, particularități clinice, diagnostic și tratament.
 2. JURAVLIOV Tatiana. Burduja Mihai 1237. Salmoneloza la copii în vîrstă pînă la 2 ani în baza datelor Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de copii
 3. PLĂCINTĂ Gheorghe. Pocnea Corina 1210. Boala cu virusul Zika.
 4. SERBENCO Ludmila. Botnari Diana 1222. Varicela la copii. Complicații specifice și nespecifice.

 

Susţinerea tezelor de licenţă la studenţii a.VI Facultatea Medicina 2

 

 1. ALEXEEV Tatiana. Mohamd Amaria 1253. EBV infection in children Clinical and epidemiological features.
 2. JURAVLIOV Tatiana. Kabha Jameel 1243. Shigella infection in children
 3. JURAVLIOV Tatiana. Kashkoosh Tamer 1253. Rotaviral infection in children less than 5 years.
 4. SERBENCO Ludmila. Al Shekh Loee 1245. Viral hepatitis C in children - clinical epidemiological, diagnosticul and treatment.
 5. SERBENCO Ludmila. Barakat Layla 1243. Adenovirus infection in children: clinical and epidemiological aspects.
 6. ȘTIRBU Tatiana. Habiballah Rashid 1253. Erysipelas in children. Clinical, epidemiological features and treatment.
 7. ȘTIRBU Tatiana. Mfaria Rawand 1248. Pertussis in children. Clininal, epidemiological features  and treatment.