Default Header Image

Publicaţii

Publicaţiile subdiviziunii

Cărţi

 1. Rusu G., Galeţchi A, Popovici P., Serbenco L., Alexeev T., Bîrcă L., Sencu N., Juravliov T., Borisova S. Manual. Boli infecţioase la copii. Ch.: “Tipografia Centrală”, 2012.- 292 p. ISBN 978-9975-53-066-8.
 2. Rusu G., Vasilachi A. Boli infecţioase acute. Alimentaţia raţională şi dietetică a copiilor; red.şt. Vasilachi A. Ch.: Centrul Ed.-Poligr. Medicina, 2004.- 406 p. ISBN 9975-918-30-1.

 

Monografii

 1. Pântea V. Hepatitele virale acute şi cronice. Actualităţi. Chişinău, 2009.- 224 p.
 2. Pântea V., Spînu C., Cojuhari L., Cebotarescu V. Hepatita Virală C acută. Particularutăţile clinice, epidemiologice, imunologice şi de tratament la persoanele de vărstă tânără şi medie. Chişinău, 2009.- 108 p.
 3. Pântea V. Hepatitele virale C, B şi D acute şi cronice. Particularităţile clinice, epidemiologice, imunologice, evolutive şi de tratament. Chişinău, 2011.- 104 p.
 4. Pântea V., Spînu C., Luca L. Transmiterea materno-fetală a infecţiei HIV şi tratamentul profilactic (aspecte clinice, epidemiologice şi de tratament profilactic al infecţiei HIV la gravide şi la copii născuţi din mame infectate cu HIV). Chişinău, 2010.- 95 p.
 5. Spînu C., Rusu G., Bîrca L. Infecţia rotavirală la copii - particularităţi clinico-epidemiologice, diagnostic, tratament, profilaxie. Ch.: F.E.-P. “Tipografia Centrală”, 2004.-184 p. ISBN9975-78-356-2
 6. Spînu I., Spînu C., Pântea V., Holban T., Chintea P., Scoferfa P., Bîrca L., Cojuhari L., Dumbrava T.- V., Raba T., Iarovoi P., Isac M., Cornilov S., Guriev V., Sajen O., Carauş V. Actualităţi în tratamentul şi profilaxia infecţiilor virale. Chişinău 2012.- 128 p.
 7. Spînu C., Iarovoi, P., Holban, T., Cojuhari L. Hepatita virală B (etiologie, epidemiologie, diagnostic, tratament şi profilaxie). Chişinău: Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2008.- 200 p. ISBN 978-9975-78-596-9

 

Ghid practic

 1. Andriuţă C., Pântea V., Holban T., Rusu I. Materialele didactice în bolile infecţioase, tropicale şi parazitare. Ghid practic pentru studenţi şi şi rezidenţi. Chişinău, 2004.- 182 p.
 2. Bivol G., Babin A., Bălteanu A., Bendelic E., Bivol E., Ciobanu Gh., Canţer V., Cerneţchii O., Cojocaru S., Corcimaru I., Cucoş N., Curochin G., Gâţu L., Maniuc M., Melnic I., Moldovanu I., Pântea V., Puiu I., Puiu V., Revenco M., Rusu G., Samoilov O., Steceari T., Tanase A., Şciuca S., Ustian A., Valica A., Vovc V., Zarbailov A. Ghid practic al medicului de familie. Chişinău, 2003.- 533 p.
 3. Galeţchi P., Rusu G., Stasii E., Galeţcaia A., Ciocârlă L. Dismicrobismul intestinal la copii. Ghid practic pentru medici pediatri, infecţionişti, microbiologi, medici de familie, rezidenţi, studenţi. Centrul Editorial Poligrafic Medicina USMF, 2008.- 50 p.
 4. Cerneţchi O., Plăcintă Gh., Mazur M., Nistreanu D. Ghidul studentului în medicină. Ghid practic, Chişinău.- 2008.
 5. Cerneţchi O., Plăcintă Gh., Mazur M., Nistreanu D. Ghidul studentului în stomatologie. Ghid practic, Chişinău.- 2008.
 6. Holban, T.; Cojucaru, S.; Plăcintă, GH.; Iarovoi, L.; Cebotarescu, V. Infecţii cu HIV: etiologie, patogenie, tabloul clinic, diagnostic, tratament. În ghid practic la disciplina boli infecţioase pentru studenţii facultăţii medicină. Chişinău, 2011.- 100 p.
 7. Rusu G., Bologan I., Pântea V., Pârţină L., Spânu C., Guriev V., Calistru V., Popovici S., Climaşevschii I., Soltan V. Ghid practic pentru personalul medical implicat direct în realizarea profilaxiei transmiterii materno-fetale a infecţiei HIV. Chişinău, 2009.- 28 p.
 8. Rusu G., Bologan I. “Ghid Practic pentru personalul medical implicat direct  în realizarea profilaxiei transmiterii materno-fetale a infecţiei cu HIV”, Chişinău, 2009.- 48 p.
 9. Spînu C., Bîrca L., Rusu G. Infecţia cu Herpes simplex - particularităţi clinico-epidemiologice, de evoluţie, diagnostic, tratament, profilaxie. Ch.: F.E.-P. “Tipografia Centrală”, 2006.-132 p. ISBN 978-9975-78

 

Lucrări metodico-didactice

 1. Alexeev T. Rujeola. Elaborare metodică pentru studenţi, Chişinău: CEP Medicina, 2012.- 25 p., ISBN 978-9975-113-19-9.
 2. Alexeev T. Meningita bacteriană acută la copil. Elaborare metodică pentru studenţi. Ch.:CEP Medicina, 2012.- 36 p. ISBN 978-9975-913-65-2.
 3. Ghicavâi V., Pogorea I., Baconschi N., Pântea V., Dumbrava V.-T., Ghinău S., Andrieş L., Muşel Gh. Optimatizarea tratamentului complex al unor imunodificienţe. Recomandare practică. Chişinău, 2011.- 24 p.
 4. Holban T., Cojucaru S., Plăcintă Gh., Iarovoi L., Cebotarescu V. Infecţia cu HIV: etiologie, patogenie, tabloul clinic, diagnostic, tratament. Indicaţii metodologice pentru cadre didactice. Chişinău, 2011.- 40 p.
 5. Juravliov T., Bîrcă L., Rusu G., Spînu C. etc. Infecţia rotavirală la copii - etiologie, epidemiologie, tablou clinic, diagnostic, tratament, profilaxie (Recomandări metodice) Chişinău, 2014.- 27 p.
 6.  Lungu V., Prisăcari V., Pântea V. Echinococoza (hidatidoza): etiologie, patogenie, tabloul clinic, diagnostic, tratament, epidemiologie şi profilaxie. Indicaţii metodice. Chişinău, 2012.- 27 p.
 7. Pântea V., Spânu C., Luca L., Climaşevschii I., Gherman A., Cazac L., Calistru V., Cojuhari L., Spânu I., Guriev V. Transmiterea materno-fetală a infecţiei HIV/SIDA şi tratamentul profilactic. Recomandare metodică. Chişinău, 2007.- 28 p.
 8. Pântea V., Cebotarescu V., Semeniuc S., Cojuhari L. Septicemia (actualitate, etiologie, patogenie, tabloul clinic, diagnostic, tratament la adulţi şi copii). Recomandare metodică. Chişinău, 2009.- 64 p.